HavePlaner
3D illustration af haveplanHer finder du eksempler på haveplaner, både som klassiske 2D havetegninger og som visualiserede 3D tegninger.

I en klassisk 2D tegning ses alt, som set fra en helikopter, hvor vi med 3D er landet og går rundt i haven som vi kender det.

Langt fra alt kan ses og fornemmes 'fra luften' og beskrives med ord på en flad tegning. 3D gør forskellen meget visuel.


Vores anbefaling er at kikke på vores 3D Planer - enten som klassisk HavePlan eller som DesignPlan.

Med vores DesignPlan 3D har vi effektiviseret vores timer, så du får mest muligt for pengene og en god hjælp til selvhjælp.


Vores 3D planer tilføjer en helt ny virkelighed til tegningerne. Du får udover en mere gennemarbejdet og meget detaljeret haveplan, også et langt mere visuelt forslag. Alle væsentlige elementer er gengivet i 3D, så de er nemmere at forestille sig.


Særligt med den tilhørende 'Manøvrérbare digitale 3D tegning' hvor du selv kan gå tur i haven. Nu også i Virtual Reality. Det opleves nærmest som at være til stede i selve tegningen. En nærværende måde at forvisse sig om højder og rum på.

Du kan se de fleste af billederne på hjemmesiden i stort format, ved at klikke på dem.!


En anden mulighed for at kikke nærmere på vores produkter, er at tilgå vores online eksempelsamlingEksempler på HavePlan 3D - Den største pakke, hvor vi gennemarbejder langt de fleste detaljer. Med 3D tegninger og PlanteListe. Herudover får du adskillige 3D pdf visualiseringer, der er lavet med en særlig illustrativ grafik (renderet) for et mere 'naturligt' udseende.

Vi prøver sågar at gengive dine bygninger og at visualisere beplantningens udtryk, bed for bed,  for at du nemt kan se det hele for dig.

3D HavePlaner er også for ældre ejendomme hos unikaHaver.dk
HavePlanter også i 3D hos unikaHaver.dk
3D HavePlan - unikaHaver.dk


Eksempel på DesignPlan 3D - Med digital PlantePlan, samt digital sagsmappe med fotos af alle planter og eksempler på materialevalg og de supplerende tegninger og fotos, der skal til for at illustrere idéerne. Tilhørende 3D program så du selv kan 'gå tur i tegningen' og tage billeder undervejs. Meget intuitivt og let at manøvrere i, også når du selv vil have mulighed for at fortsætte processen.

Her er de mest markante planter og alle arkitektoniske løsninger, gengivet både som 2D og i 3D. Eksisterende bygninger er tegnet i 2D.

2D med materialer og Planter skrevet på tegningen


Leveres med digital PlantePlan, fotos af alle planter

3D som digital tegning med tilhørende 3D program !

Tilkøb nu muligt til alle vores produkter


3D Visualiseret LyssætningsPlan - Vi kan nu også tilbyde de illustrative og praktiske, visualiserede LyssætningsPlaner, så du grafisk kan se hvad vi forestiller os at havelamper, spotlamper og projektører skal oplyse, både i haven, indkørslen og ved husets forparti.

Mange lamper kan omplaceres med større effekt, end dem der tidligere var tænkt ind, med en grafisk illustration af lampernes oplysning.


3D Visualiseret Sol & SkyggePlan - En grafisk fremstilling der illustrerer sol og skygge på forskellige tidspunkter af både dagen og af året, på relevante steder i den nye have. Det kan være yderst givtigt, at kunne se hvor der f.eks. er skygge fra nabobygninger og på terrassen, en bestemt dag på året, hvor du ved at I tit er samlet. Et godt værktøj til at placere og arrangere siddepladser og terrasser med.


Renderet 3D video-rundtur i tegningen - Rendering er en særlig grafisk bearbejdning af tegningen, der lader dig se den så naturtro som muligt, med langt græs, pæne skyer og skygger. Vi kan tilmed lave en tur i aftenstunden, hvis du også har valgt vores populære '3D Visualiseret LyssætningsPlan'. Du kan flere steder her på siden se eksempler på video-rundture fra både dag og aften.

En grafisk LyssætningsPlan lader dig se effekten af den valgte type lampe i både have og indkørsel.


Med en visualiseret Sol & SkyggePlan kan du se den optimale placering for terrasser og møblering.

Med vores 3D Video-Rundtur kommer vi hele vejen rundt i alle tegningens kroge og afkroge. 


Eksempel på HavePlan 2D - Med planteliste, materialevalg og de supplerende tegninger og fotos, der skal til for at  vise idéerne.

Den klassiske HavePlan hvor alt er gengivet på pdf, så det kan printes. Lidt mere tekniske tegninger, hvis du f.eks vil indhente et tilbud.


En klassisk HavePlan med materiale og PlanteListe

Udsnit fra en tegning. Leveres som pdf A3 eller A4

Illustreres med udvalgte fotos af planter og inventar


Eksempler på DesignPlan 2D - Rentegnet ud fra skitse, lavet sammen med dig. Alle overodnede påskrifter skrives på tegningen.

Leveres enten som A3 eller A4 pdf. Når du ønsker vores gode idéer og selv har lidt overblik over tilblivelsen og den detaljerede beplantning.Fra haveskitse til færdig HavePlan 3D - Vi starter med vores idéProcess, der udvikles på tegnestuen til 2D og derefter til 3D

Fra det indledende møde, enten fysisk eller Digitalt.

Over et udsnit, som den tager sig ud i en HavePlan.

Fuldt udbygget med hus og have i en HavePlan 3D

Vores ide-proces er et fysisk møde med ord og fakter, eller et digitalt møde hvor du er med, i både tanker og streger.

Klik for PDF udgave af 'Produkter & Priser'  -  Vi hjælper også gerne dig med at finde din drømmehave - Kontakt os

Vi kan også tilbyde en 'skræddersyet HavePlan' hvor vi plukker det bedste fra alle vores pakker.

Brug af vores billeder og videomateriale på hele hjemmesiden må kun ske efter aftale og derefter kun med tydelig kildeangivelse:  www.unikahaver.dk