Priser
   - Til føroysku síðuna
  - Zum Deutscher Zeite...

Vores særlige idéProcess..:

Vi starter med et design møde hjemme hos dig... Det varer 2-3 timer og er en process, hvor idéer luftes og I griber de bedste... En håndtegnet skitse med forklaring af stregernes effekt, samt overordnet rådgivning om materiale- og plantevalg.

 

Denne indledende design-process er helt unik for vores måde at arbejde på og sikrer, at vi slår de bedst tænkelige streger..!

 

Tre gode bud på en rentegnet og målfast HavePlan..:

Vi har sammensat tre 'pakker' som alle starter med vores unikke design-process og alle indeholder en målfast og farvelagt rentegning med påskrifter omhandlende overordnet plante- og materialevalg. Tilsendes som A3 eller A4 pdf-filer.

 

Valget står imellem hvor detaljeret og udtryksfuldt den færdige haveplan skal fremstå...

designPlan
unikaPlan 2D

DesignPlan : Overblik kr. 7.800,-

Sammen med dig tegner vi os frem; - til en både visionær og funktionel have...

Rentegnes på tegnestuen og farvelægges. Overordnet plantevalg og materialer påskrives direkte på tegningen, som typisk består af en A3 side med det fulde overblik.

HavePlan : Detaljer kr. 11.800,-

Opgraderet designPlan, hvor der kæles for detaljer i form af planteliste og de supplerende skitser og ekstra sider der skal til for at illustrere de foreslåede idéer mere fyldestgørende. Et målfast og detaljeret grundlag for at føre visionerne og tankerne professionelt ud i livet.

3D HavePlan, med animeret Film..! Visualisering kr. 17.800,-

DesignPlanen opgraderes til både en HavePlan og en 3D visualisering, samt en 3D animation af hele haven. Her får du mulighed for at se flere havedetaljer i en rumlig fremstilling, som gik du rundt i haven selv... Hér er det nemt at se idéerne folde sig ud..!

 

Andre muligheder..:

Vi kan også sætte 'skræddersyede' løsninger sammen efter behov, både før under og efter design mødet..!

Hvis du allerede har en etableret have og ikke nødvendigvis behøver en tegning, kan et idéBesøg være en god løsning.

idéBesøg

idéBesøg kr. 3.400,-

Inspiration og gode råd på stedet til den allerede anlagte have. Op til 2½ times mundtlig rådgivning evt med lidt råskitser på stedet. Det vil ofte være muligt at tilkøbe ekstra tid.

Andre Landskabsarkitekt opgaver:

Vi udfører andet og mere end haveplaner. Vi har bl.a. erfaring med projektering af skolegårde, legepladser, kirkegårde samt udearealer for bolig- og erhversområder. Desuden tilbyder vi undervisning og foredrag efter behov. Vi giver gerne et bud !

Alle priser er inkl. moms - Se eksempler på havePlaner under 'døm selv'

Afstandstillæg beregnes ud fra kort. Komplet prisliste som PDF finder du under 'Læsestof' eller hér

 

Alle priser gælder for 'almindelige' haver op til 1400 m2. Ved større haver og komplicerede terrænforhold, hør nærmere...

© Copyright 2016 - CVR 29 12 47 60 - unikaHaver.dk Odder tlf 20 15 60 80 Frederikshavn tlf 21 68 22 80 klik os en mail